NL

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, uitgegeven door de vereniging FME-CWM. Deze condities staan omschreven in onderstaand document en worden op verzoek separaat toegezonden. 

Algemene Voorwaarden SIG Airhandling Nederland