Verdringingsventilatie specials made-to-order oplossingen

Verdringingsventilatie specials

Binnen Interland Techniek is veel expertise opgebouwd op het gebied van luchtverdeling ten behoeve van verdringingsventilatie. Heeft u vragen m.b.t. verdringingsventilatie in grote gebouwen? Neem nu contact op met onze verkoopafdeling!

Toegevoegde waarde van dit product

  • Ca. 40% lager energiegebruik
  • Fris binnenklimaat in verblijfzone
  • Made-to-order oplossingen
  • Lage luchtsnelheden

Omschrijving

Bij verdringingsventilatie wordt de gekoelde toevoerlucht, doorgaans op vloerniveau, met lage snelheid rechtstreeks de comfortzone ingebracht, waar het door warmtebronnen (personen, machines, verlichting, etc.) verwarmd wordt. Hierdoor ontstaan convectieve warmtestromen, die de verwarmde en verontreinigde lucht naar het bovenste deel van de ruimte voeren. Boven in de ruimte wordt deze lucht afgezogen en afgevoerd. De toevoertemperatuur ligt ongeveer 2-3 °C onder de ruimtetemperatuur.

Het resultaat van het verdringingsprincipe is dat er boven in de ruimte een warmere, verontreinigde luchtlaag ontstaat, maar in de verblijfszone een fris binnenklimaat met lage luchtsnelheden en een lage vervuilingsconcentratie. Verdringingsventilatie kent een hogere ventilatie-efficiëntie ten opzichte van mengventilatie. Hierdoor kan er bespaard worden op het koelvermogen. Met name in hoge ruimten zijn hoge energiebesparingen te realiseren. Veelal heeft de architect de wens om de roosters te integreren in de bouwkundige constructie. Er worden door Interland Techniek made-to-order oplossingen aangeboden. 

Verdringingsventilatie op luchthavens

Aankomst– en vertrekhallen op luchthavens zijn volumineuze gebouwen. Verdringingsventilatie is hier een bewezen concept om een prettig leefklimaat te realiseren met een ca. 40% lager energiegebruik ten opzichte van een traditioneel luchttoevoersysteem.

Binnen Interland Techniek is veel expertise opgebouwd op het gebied van luchtverdeling ten behoeve van luchthavens. Toonaangevende luchthavens zijn voorzien van innovatieve luchtverdeelsystemen waaronder Stuttgart, München, Parijs, Londen Heathrow, Londen Gatwick en Rotterdam. Integreren van verdringingsventilatie in bouwkundige constructies heeft Interland Techniek tot kunst verheven. Vele projecten zijn ondersteund door middel van CFD simulatie.

Luchtverdeling in schietbanen

Bij het schieten van vuurwapens treedt luchtverontreiniging op. De mate van verontreiniging is afhankelijk van het type wapen, de soort munitie, de schietintensiteit en het af te leggen parcours. De verontreinigingen bestaan onder andere uit koolmonoxide, nitreuze gassen en dampen (NOx) en concentraties van lood, koper en zinkoxide rook.

Om de luchtverontreiniging voor de instructeurs en schutters binnen aanvaardbare grenzen te houden, is het noodzakelijk dat langs de schutter in de richting van de kogelvanger een laminaire luchtstroom wordt gerealiseerd die de verontreiniging afvoert. De wet milieubeheer heeft de maximum aanvaardbare concentratie verontreinigingen (MAC-waarden) voor schietbanen vastgelegd die moeten worden gehanteerd bij het ontwerp van een schietbaan. De ventilatie dient plaats te vinden in de schietrichting van de baan en wel vanaf de entreezijde (dus achter de schutter) in de richting van de kogelvanger.

De uitdaging
Het systeem moet zodanig worden ontworpen dat over de gehele dwarsdoorsnede van de baan een laminaire luchtstroom van minimaal 0,26 m/s en maximaal 0,30 m/s is gewaarborgd bij respectievelijk minimale en maximale baanbreedte en minimale en maximale filterweerstand. Een turbulente luchtstroming in de schietbaan mag niet voorkomen. Gezien het hoge geluidsvermogen moet de nagalmtijd binnen de gestelde norm blijven.

Interland Techniek is toonaangevend in schietbaanventilatie. Tientallen projecten voor zowel politie als defensie zijn succesvol opgeleverd. Het ontwerp van de NIQ schietbaanroosters is mede tot stand gebracht door middel van CFD simulatie. CFD gaf inzicht in de laminaire luchtstroom over de totale lengte van de baan. De roosterwand van Interland Techniek voldoet aan zowel de vereiste luchtsnelheden als de geluidseisen. Per project wordt deze wand uitgewerkt.

Recent zijn er door Interland Techniek 9 overdekte schietbanen opgeleverd (Apeldoorn, Rotterdam en Rijswijk). Ook in deze schietbanen van de overheid zijn de roosterwanden van Interland Techniek geplaatst welke voldoen aan de politie richtlijnen. Totaal heeft Interland Techniek 25 overdekte schietbanen voorzien van een hoogwaardig inblaassysteem.

Downloads

Brochure

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van
Interland Techniek? Neem vrijblijvend contact met ons op!