Veelgestelde vragen interland techniek

Heeft u een vraag over één van onze producten of diensten? Bekijk de veelgestelde vragen en vind antwoorden op de meest gestelde vragen over onze producten.

Waar kan ik technische informatie vinden m.b.t.: montage, afmetingen/gewichten, waterzijdige-, stoomzijdige-, elektrische- en regeltechnische aansluitingen, vervanging van een stoomcilinder/onderhoud, LED indicatie/storingsmeldingen, elektrische schema's?

Onder downloads op onze website vindt u de handleidingen van alle Vapac typen. Hierin vindt u de gewenste informatie.

Zijn er belangrijke aandachtspunten bij het aansluiten van Vapac stoomluchtbevochtigers waarop vooral gelet moet worden?

- Het is belangrijk voor aansluiting van regelsignaal en "vrijgave" altijd aparte en afgeschermde kabels te gebruiken en dat de afscherming aan de Vapac-zijde wordt aangesloten op een aardklem (niet aan beide zijden). Aansluiten op klemmen conform het instructieboek.

- Het is belangrijk de afvoer (Ø 35 mm) van elke unit open en belucht aan te sluiten op het afvoerstelsel. De afvoerleiding dient hittebestendig te zijn (geen dunwandig PVC) en voldoende afschot te hebben om het "ingedikte" water af te voeren.

Hoe kan ik Vapac units uit de serie Vapanet koppelen volgens het Master/Slave - principe?

Download de instructie hiervoor.

De vapac unit is aangesloten en ingeschakeld; er is "stoom-vraag", maar de unit start niet op, wat kan dit zijn?

De verbindingen voor "noodstop" en/of "vrijgave" zijn niet gesloten (zie instructieboek).

Ik heb de stoomcilinder vervangen en de deze vult zich niet na inschakeling van de unit, klopt dit?

Alleen bij "vraag" zal de stoomcilinder zich gaan vullen, anders blijft deze leeg, totdat er "vraag" is.

De Vapac unit heeft gewerkt en is nu uitgeschakeld, de Led knippert geel, wat betekent dit?

Dit is een zgn. "vulstoring". Gedurende een bepaalde tijd ( ca. 20 min.) heeft de stoomcilinder geen- of onvoldoende water kunnen opnemen. Staat de kraan open? Is er voldoende waterdruk ? Zit er een “waterslot” in de stoomleiding ( als gevolg van een “zak” in de stoomleiding ), die deze ( gedeeltelijk) afsluit ? Is de tegendruk in de stoomleiding niet te hoog als gevolg van een knik in de stoomslang of een te hoge luchtdruk in het luchtkanaal.

De unit heeft gewerkt en is nu uitgeschakeld, de Led is continu geel, wat betekent dit ?

Dit is een zgn. “drainstoring”. De regeling heeft meestal na een aantal pogingen beslist, dat geen- of onvoldoende water wordt afgevoerd d.m.v. de drainpomp. Met als mogelijk gevolg, het ontstaan van schuimvorming. Is de afvoer open en belucht ? Werkt de drainpomp ?

Hoe reset ik een storing ?

Voor units uit de serie LE..ECO en LMV1 4 geldt, dat een volledige uitschakeling van de voedingsspanning ( werkschakelaar in de voedingsspanning ) en vervolgens na ca. 10 seconden weer inschakelen. De storing wordt dan automatisch gereset.

Voor de series LE..(P/S) en LR..(P) geldt : Schakel de unit geheel uit door de voedingsspanning af te schakelen ( werkschakelaar ). Het uitschakelen met de schakelaar op de voorzijde van de unit is hierbij niet voldoende. Wacht ca. 10 seconden en schakel de spanning weer in. Wanneer vervolgens na de opstartperiode de betreffende storing weer wordt weergegeven drukt u ca. 5 seconden op de “reset-knop”, deze bevindt zich bij het Vapac-logo. Ingeval van een ingebouwd digitaal display accepteert u de storing via het display ( de reset-knop ontbreekt dan).

Ik heb nog een andere vraag.

Bel ons (0416-317 830) en vraag naar de Vapac helpdesk of stuur ons een e-mail.