Woonhuizen

Ventilatie speelt een steeds belangrijkere rol in de energiehuishouding. Dit komt doordat de warmtevraag van woningen steeds lager wordt door de goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat de lucht binnenshuis vaak tweemaal zo vervuild is als buitenshuis. Dit maakt het van groot belang om over een ventilatiesysteem te beschikken die weinig energie vraagt maar toch zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat. Als maatstaaf voor energieprestaties van een woning wordt momenteel de EPC-normering gehanteerd. Vanaf 1 januari 2021 zal de EPC verdwijnen en wordt als vervanging de BENG-normering gehanteerd.

Woningventilate

Pasklare totaaloplossingen

Inatherm heeft enkele totaaloplossingen voor het ventileren van de woningen in onderstaand document uitgewerkt om een goede stap te zetten in de eerste twee indicatoren van BENG. De oplossingen zijn met behulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en het bouwbesluit gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie, centrale- en decentrale ventilatiesystemen en natuurlijke ventilatie.

Projectvoorstel aanvragen
In deze brochure vindt u een aantal projectvoorstellen op basis van verschillende uitgangspunten, want ieder project is anders. Door de samenwerking met verschillende bedrijven binnen HC Groep kunnen wij naast de gemaakte systeemoplossingen in deze brochure nog tal van andere varianten aanbieden, waardoor er altijd een passende totaaloplossing geleverd kan worden voor uw project, ongeacht de omvang.

Wat is de EPC-normering?

De huidige Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een maat die de energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen uitdrukt in een dimensieloos getal. Bij elke aanvraag voor een bouwvergunning voor nieuwbouwwoningen wordt een EPC-berekening opgesteld. Hierin liggen energiebesparende maatregelen van de te bouwen woningen vast. De uitkomst wordt weergegeven in een EPC-waarde. Sinds 2015 is deze waarde aangescherpt tot een EPC van 0,4.

EPC Normering

Wat is de BENG-normering?

De Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) normering houdt in dat alle gebouwen nagenoeg energieneutraal dienen te zijn. Dit begrip is voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De BENG is opgebouwd uit drie indicatoren: de maximale energiebehoefte, het maximale primair fossiel energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Meer informatie over BENG
Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van
Interland Techniek? Neem vrijblijvend contact met ons op!