Watergevoede stralingspanelen

Interland Techniek is ruim 40 jaar marktleider op het gebied van advisering en leveringen van watergevoede stralingspanelen. Dit heeft geresulteerd in meer dan 6500 projecten waar panelen in samenwerking met Interland Techniek zijn geïnstalleerd. Sabiana stralingspanelen worden wereldwijd voorgeschreven en behoren tot de meest toegepaste stralingspanelen voor verwarming van bedrijfshallen, sportcentra en overige ruimten waar comfort, esthetica kwaliteit en prijs samen gaan.

Sabiana

Sabiana is Europees marktleider op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van watergevoede stralingspanelen, welke geschikt zijn voor warm water, heet water en stoom.

Vanaf 1971, zijn al meer dan 30.000 installaties geleverd voor tal van verschillende toepassingen (kleine, middelgrote en grote industriële ruimten, magazijnen, winkelcentra, hangaars, sportaccommodaties, dierenverblijven, etc.). Onopvallend enerzijds door geluidloosheid, anderzijds innovatief door de mogelijkheid van verwarming en koeling van productieruimten, waarin ook in de zomer een hoog thermisch comfort wordt verlangd.

 

Eigenschappen watergevoede stralingspanelen

Energiebesparing

In verwarmingssystemen waarbij de lucht direct wordt opgewarmd is de temperatuur, ten gevolge van deze eigenschap, direct onder het dak aanmerkelijk hoger dan in de verblijfszone. Het temperatuurverschil neemt evenredig toe met de inblaastemperatuur vanuit de luchtverhitter en de mate van isolatie van het gebouw. Dit in tegenstelling tot indirect gestookte stralingspanelen waar bovengenoemde eigenschappen niet of nauwelijks optreden. De Europese norm EN 12831, voor het bepalen van het transmissieverlies, laat duidelijk het voordeel van watergevoede stralingspanelen ten opzichte van luchtverwarmers zien (20-30%).

Energiebesparing

In verwarmingssystemen waarbij de lucht direct wordt opgewarmd is de temperatuur, ten gevolge van deze eigenschap, direct onder het dak aanmerkelijk hoger dan in de verblijfszone. Het temperatuurverschil neemt evenredig toe met de inblaastemperatuur vanuit de luchtverhitter en de mate van isolatie van het gebouw. Dit in tegenstelling tot indirect gestookte stralingspanelen waar bovengenoemde eigenschappen niet of nauwelijks optreden. De Europese norm EN 12831, voor het bepalen van het transmissieverlies, laat duidelijk het voordeel van watergevoede stralingspanelen ten opzichte van luchtverwarmers zien (20-30%).

Geluidloos en geen luchtbeweging

Indien men kiest voor een verwarmingssysteem met indirect gestookte stralingspanelen van SABIANA verkrijgt men een maximaal ruimtecomfort, welke absoluut geluidloos is en zonder hinderlijke luchtstromingen. Door het ontbreken van geluidsbronnen en luchtcirculatie is het ruimtecomfort over de gehele ruimte gezien zeer gelijkmatig, zodat van eventuele voorkeurswerkplekken geen sprake is. Het feit dat er geen luchtbeweging is heeft tot gevolg dat in industriële ruimten (bv houtverwerking) geen stofverplaatsing is, waardoor de stofconcentratie sterk vermindert wat resulteert in een betere binnenluchtkwaliteit en lager onderhoudskosten.

Geen brandgevaar

Gezien het feit dat er geen elektrische componenten aanwezig zijn en water de energiedrager is bestaat er geen risico voor brandgevaar. Dit impliceert naast veiligheid en gemoedsrust ook economische voordelen in relatie tot verzekeringspremies, in het bijzonder bij bepaalde productie- of opslagruimten.

Nauwkeurige ruimtetemperatuurregeling mogelijk

Het systeem kan worden uitgelegd voor een gelijkmatige verwarming van werkruimten of voor verschillende temperatuurgebieden, afhankelijk van de daarin uit te voeren werkzaamheden. In gebouwzones waar zwaar werk wordt verricht kan met een lagere ruimtetemperatuur worden volstaan dan in zones waar zittend werk wordt verricht. Er kunnen dus verschillende temperaturen heersen.

Lange levensduur en lage onderhoudskosten

Watergevoede stralingspanelen van SABIANA hebben, mede door de unieke hoogwaardige afwerking met een op 180° ingebrande epoxypolyester poedercoating, een zeer lange levensduur. Daarnaast beschikken de stralingspanelen over extreem lage onderhoudskosten, welke zich beperken tot de ketel en de circulatiepomp. De lage kosten in combinatie met de energiebesparing, bevestigen de systeemkeuze door zowel kleine bedrijven als grote wereldconcerns, waarbij terugverdientijd een belangrijk issue is.

Grote toegevoegde waarde voor het gebouw

Verwarmingssystemen met watergevoede stralingspanelen garanderen een maximale flexibiliteit in gebouwgebruik, zodat productieaanpassingen en ruimte-indeling gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden, daar de vloer en wanden vrij blijven van verwarmingslichamen. Gebouwen met een verwarmingssysteem met een lange levensduur, lage onderhoudskosten, beperkt energiegebruik en grote behaaglijkheid hebben een grote marktwaarde.

Bekijk hier het gehele assortiment watergevoede stralingspanelen.