EEN GROENE KEUZE VOOR DISTRIBUTIECENTRA

14 december 2021

STRALINGSVERWARMING: EEN GROENE KEUZE VOOR DISTRIBUTIECENTRA

Steeds vaker wordt er voor de verwarming van distributiecentra gekozen voor stralingspanelen. Stralingsverwarming betekent een absoluut geluidloze installatie, een zeer lage luchtsnelheid in de verblijfszone, een gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte en geen brandgevaar. Doordat de lucht indirect wordt opgewarmd en de personen, wanden en vloeren direct, is de verticale temperatuurgradiënt minimaal. Dit heeft een gunstige invloed op
het energiegebruik. Stralingspanelen zijn onderhoudsvrij, met een door de tijd onverandelijke afgifte.

Wist u dat bij stralingsverwarming de warmteverliezen, via de vloer, significant onder de warmteverliezen van industriëlevloerverwarming liggen? Juist nu zien we in grote distributiecentra de toepassing van stralingspanelen in combinatie met een warmtepompinstallatie toenemen. Zo ook DC Moonen(20.000m2) en DC Decathlon (45.000m2) waarin Interland Techniek de stralingspanelen heeft geleverd en gemonteerd.

Meer weten over stralingsverwarming?

Meer nieuwsberichten

Interland Techniek succesvol in klimaatbeheersing distributiecentra

Introductie nieuwe huisstijl Interland Techniek!

dristeem_stoomluchtbevochtigers_interland_techniek_breidt_programma_uit.jpg

Interland Techniek breidt programma uit met DriSteem